Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo: “Tražim da mi se dostave sve nabavke i u vezi sa istim svi dobavljači, vezane za borbu protiv pandemije COVID-19, a koje je Kanton Sarajevo proveo putem sporazuma sa UNDP-om.”