Zastupničko pitanje: • Zašto je u Općoj bolnici Sarajevo trenutno po sistematizaciji zaposlen samo jedan doktor dermatologije?

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Zašto je u Općoj bolnici Sarajevo trenutno po sistematizaciji zaposlen samo jedan doktor dermatologije?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da