Zastupnička inicijativa vezana za zastupnička pitanja i inicijative upućene javnim organima na federalnom nivou.