Pitanje: Da li je prema zdravstvenim radnicima u KS, tokom ili neposredno prije proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, upućen akt kojim se definišu uslovi korištenja godišnjeg odmora tokom trajanja pandemije.