Inicijativa za izradu Glavnog projekta kanalizacionog sistema prema idejnom rješenju prečistača Priboj za mjesne zajednice Dobroševići, Reljevo i Zabrđe

Elza Gaković
Inicijativa

Inicijativa za izradu Glavnog projekta kanalizacionog sistema prema idejnom rješenju prečistača Priboj za mjesne zajednice Dobroševići, Reljevo i Zabrđe

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 3 Januar, 2024
Pošalji mail: 
Da