Koliko se tačno nalazi doktora specijalista u evidenciji nezaposlenih u Službi za zapošljavanje KS

Ilijaz Pilav
Pitanje

-Koliko se tačno doktora specijalista nalazi na evidenciji nezaposlenih u Službi za zapošljavanje KS?
-Precizno, koje su specijalizacije u pitanju?
-Da li Ministarstvo zdravstva zna za ovaj podatak?
-Da li će resorno ministarstvo poduzeti ikakve poteze shodno navedenim podacima?

Odgovor: 

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo", broj: 04/1-34-2130/23 od 03.08.2023. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juli, 2023
Pošalji mail: 
Da