Zastupnička pitanja vezana za hitne brojeve za prijavu simptoma korona virusa, postuokom tretiranja pacijenata i samoizolaciji.