Zastupnička inicijativa vezana za realizaciju projekta subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih.