Inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da nam dostavi spisak svih zgrada u vlasništvu kantona, koje nisu u sistemu grijanja JP Toplane ili ne koriste plin kao gorivo.