Da li je bilo poziva upućenih prema KJKP RAD-u za asistenciju vozila, a da nisu izašli na intervenciju