Inicijative prema Ministarstvu saobraćaja za izradu elaborata opravdanosti "za izgradnju tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice" i "izgradnju vertikalnog transporta Hrasnica- Hrasnički stan-Veliko polje-Bjelašnica."

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo dvije zastupničke inicijative.

Inicijative u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: