Prvo je upućeno Ministarstvu za kulturu i sport.

Bajrović Izudin
Pitanje

Prvo je upućeno Ministarstvu za kulturu i sport. Na 29. sjednici ova Skupština je oborila izvještaj, odnosno nije prihvatila izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište. Tada je i razriješeno kao što je i poznato rukovodstvo NP, znači UO, NO i direktor. Od tada u toj insitutuciji imamo privremene organe upravljanja kao i vršioca dužnosti direktora. Ta situacija traje predugo i nimalo ne doprinosi željeno dobroj organizaciji ili funkcionaranju pomenute javne institucije. Jasno je da je finansijska situacija u pozorištu izuzetno kompleksna. Između ostalog kao i najvećem broju institucija kulture ali ću istači da je u ovoj sezoni koja se polako približava kraju napravljena, govorim o segmentu drame, jedna predstava koja je u potpunosti proizvod NP, dok su ostale nastale u vidu koprodukcija ili prostije rečeno, pozorište je poslužilo više kao prostor a manje kao ustanova koja ima određene zadaće koje terba da ispuni. Da budemo načisto, daleko od toga da sam ja protiv otvorenih vrata i saradnje ali mislim da NP mora jače staviti akcenat na vlasitu proizvodnju. To teško da će se desiti dok se ne izaberu trajni organi upravljanja umjesto privremnih koji će možda sa više odgovornosti prema vlastitoj ustanovi obavljati zadatke koji su im povjereni. Stoga upućujem pitanje prema minsitarstvu kulture i sporta u očekvianju da ću dobiti odgovor do kada će ovakva situacija trajati, odnosno zašto je još uvijek takva kakva jeste.
I Ministarstvu obrazovanja, drugo pitanje. Uvaženi gdine Ministre obrazovanja i mladih, molim vas da mi odgoovrite koliko je naše djece iz osnovnih škola s područja Kantona naučilo da pliva u okviru organizovanih akcija koje škole čine u cilju unapređenja zdravlja djece. Poštovani gospodine ministre molim usmeni odgovor“..