Zastupničko pitanje vezano za tumačenje određenih članova Zakona o stvarnim pravima FBIH.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje vezano za tumačenje određenih članova Zakona o stvarnim pravima FBIH.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018