Zastupničko pitanje upućeno KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da