Zastupnička pitanja prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Vladi Kantona.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnička pitanja:
1. Da li je izrađen Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za
period od 2019. do 2021. godine za 2020.godinu i kada će isti biti dostavljen Skupštini
na razmatranje?
2. Koji je broj korisnika porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva (broj naknada
umjesto plaće ženi - maji i broj naknada umjesto plaće muškaracu – ocu djeteta)
finansiran iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku 2020. godine i koji je iznos naknade?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 Maj, 2021
Pošalji mail: 
Ne