Zastupničko pitanje o implementaciji Zakona o mladima FBiH

Mario Vukasović
Pitanje

Zastupnik Mario Vukasović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje o implementaciji Zakona o mladima FBiH i isto dostavio u pisanoj formi.

Odgovor: 

Odgovor Komisije za mlade nalazi se u prilogu.