Zastupničko pitanje vezano za konkurs kojim je Vlada Kantona Sarajevo odobrila upošljavanje 58 zaposlenika u Centru ‘Vladimir Nazor’.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za konkurs kojim je Vlada Kantona Sarajevo odobrila upošljavanje 58 zaposlenika u Centru ‘Vladimir Nazor’.

Postavljeno dana: 
Petak, 28 Decembar, 2018