Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva.

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje te isto uputio prema Ministarstvu zdravstva.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 15 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da