Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

Elza Gaković
Inicijativa

Posljednji slučajevi zaraze studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Q groznicom nameću jedan temeljitiji rad i pripremu farmi za praktičnu nastavu studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Postavljam pitanje za koji tražim usmeni odgovor ministra privrede:

- Da li je rađena analiza zaraznih bolesti (zoonoza) životinja na PD “Butmir” I ostalim farmama na kojim studenti obavljaju praktičnu nastavu?

- ako je rađena analiza ko je radio analizu i kojim metodama je analiza rađena?

- koliko često se na godišnjem nivou radi analiza životinja na zarazna oboljenja na PD “Butmir” i na ostalim farmama?

- Da li je Inspektorat veterinarske inspekcije KS izvršio pregled živototinja na PD “Butmir” i ukoliko je izvršen pregled tražim da mi se dostavi zapisnik.

Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

- obzirom da su Budžetom Ministrarstva privrede Kantona Sarajevo za 2022.godinu predviđena finansijska sredstva u visini od 500 000.00 KM za namjenu veterinarsko zdravstvenih pregleda I kontrole podnosim inicijativu da se vrše obavezne godišnje analize životinja u cilju sprečavanja, otkrivanja, kontrole i suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti i da tek nakon dostavljanja potvrde farmi na kojim se realizira praktična nastava prema Veterinarskom fakultetu u Sarajevu o negativnim uzorcima na zoonoze i druge zarazne bolesti studenti se šalju na praksu.

- U okviru ovoga podnosim inicijativu za kupovinu jednoktarne zaštitne opreme za studente Veterinarskog fakulteta u Sarajevu koja je neophodna kao uslov za sigurnu zaštitu na određenim praktičnim vježbama.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 30 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da