Zastupničko pitanje upućeno Inspektoratu za zaštitu od požara,Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Neira Dizdarević
Pitanje

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

Na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, dana 18.05.2020. godine, uputila sam
zastupničku inicijativu čiji sadržaj se nalazi u nastavku ovog zastupničkog pitanja. Na isto do
sada nisam dobila odgovor, te molim da odgovorite u što skorijem vremenu.
,, Zahvaljujem se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na odgovoru akt
broj 05/03-19-5444-34-2/20 od 28.04.2020. godine.
Na osnovu dostavljenih informacija i odgovora ukazujem na sljedeće:
1. Ne nalazim da se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. izjasnio o tome zašto nije
izvršavao sve obaveze iz člana 29. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima
zgrade (Službene novine 19/17) u prošle 3 godine, a naročito o obavezama po pitanju
PP zaštite osim ispitivanja vatrodojavnog sistema, stoga molim KUIP i Inspektorat za
zaštitu od požara da poduzme inspekcijski nadzor po ovom pitanju i izvjesti me o
utvrđenom stanju koje se tiču postupanja upravnika i etažnih vlasnika u prethodne 3
godine po pitanju zakonskih obaveza u vezi PP zaštite

2. Ukoliko je upravnik sproveo sva potrebna ispitivanja PP opreme i sistema, molim
da se utvrdi da li je iko upravnika i etažne vlasnike upozorio na protuzakonito
građenje individualnih garaža i uticaj te gradnje na rad sprinkler sistema i uticaj na
ostale PP mjere i sisteme u protekle 3 godine
3. Molim da mi se razjasne različiti procenti naknade/provizije na dva dokumenta
dostavljena mojim kolegama zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i meni. Na
jednom za 2017. godinu stoji da je provizija upravitelja 12%, a na drugom da je 15%

4. Za ugovore od djelu iz 2017, 2018 i 2019. godine za noćno čuvanje, građevinske
radove i ostalo u potpisu stoje etažni vlasnici Stupska BB garaže, a nisu dostavljeni
zapisnici o odlukama etažnih vlasnika za te ugovore, te molim da se za svaki ugovor
izvrši nadzor Ministarstva i KUIP-a da li su potpisani u skladu sa Zakonom o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), te mi dostavite
zapisnike o odlučivanju etažnih vlasnika za sve pomenute ugovore
5. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji samo potpis jednog etažnog vlasnika i budućeg PEV H.E. a, a
nedostaje potpis trećeg etažnog vlasnika shodno članu 51. stav (1) i (2) Zakona o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), molim
Ministarstvo i KUIP da izvrši nadzor po ovom pitanju

6. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji da su se potpisi prikupljali od 14.09.2017 do 14.09.2017. godine, a odluke
navedene su za 2020. godinu !!! Također u Zapisniku u koloni (29) stoje datumi
potpisa zapisnika i tu stoji datumi iz 2017 godine!!! Kako??? Molim Ministarstvo i
KUIP da provedu nadzor i zatraže objašnjenje ovakve situacije.
Također molim Ministarstvo da me obavijesti da li im je ovaj Zapisnik dostavljen i kada, te da
li je izvršena provjera u skladu sa članom 52. stav (1) i (2) Zakona, jer se ovim zapisnikom
bira novi predstavnik etažnih vlasnika H.E., koji se na posljednjoj objavljenoj
evidenciji zgrada nalazi na 3516 poziciji naveden kao predstavnik etažnih vlasnika što bi
trebalo da znači da je provjera od strane Ministarstva provedena, a u zapisniku se nalaze gore
navedene nelogičnosti!!!
Molim Ministarstvo da mi iz svoje arhive dostavi kopiju dostavljenog zapisnika od strane
upravnika, sa kopijom dokumenta na osnovu kojeg je moguće vidjeti tačan datum dostave
7. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 na svakoj strani ne nalaze se popunjene pozicije (37) do (46) koje se moraju
popunjavati na svakoj stranici shodno Uputstvu o zapisniku o odlučivanju etažnih
vlasnika (Službene novine KS 30/17).

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da