Zastupničko pitanje "da li će biti moguća realizacija trećeg časa Tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji je predviđen nastavnim planom i programom".

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Obzirom na znatna umanjenja stavki u Prijedlogu budžeta KS za 2019 u odnosu na Nacrt budžeta KS za 2019 na stavkama „Škola plivanja za učenike i studente“, „Škola skijanja za učenike i studente“ i „Škola planinarstva za učenike VII razreda osnovne škole“ postavljam pitanje da li će biti moguća realizacija trećeg časa Tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji je predviđen nastavnim planom i programom.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019