Da li Kanton namjerava obezbijediti sredstva za saniranje nastale štete na gradskoj deponiji i ako namjerava, kada to planira učiniti?"

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Haris Pleho na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "širenje neugodnih mirisa iz okolnih područja gradske deponije".

Pitanje uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Povodom aktuelne situacije na odlagalištu otpada «Smiljevići» izazvane iskopavanjima Instituta za nestale osobe BiH po nalogu Tužilaštva BiH, a koje za posljedicu ima, između ostalog, širenje neugodnih mirisa u okruženju objekta, iz Vlade Kantona Sarajevo je 14.09.2015.godine Tužilaštvu BiH upućen zahtjev za hitno izjašnjenje oko saniranja nastale štete, te o daljnjim planovima s obzirom na najave da će istraživanje biti nastavljeno.

U zahtjevu je ukazano na neodrživost postojećeg stanja i potencijalne rizike za sigurnost odlagališta i građana, zbog mogućnosti pojave klizišta i eksplozije metana, a s ciljem hitnog pokretanja aktivnosti na rješavanju problema, budući da su iskopavanja vršena 2013.godine, te da od tog perioda nije bilo nikakvog odgovora na obraćanja koja je na adresu Tužilaštva upućivalo KJKP «Rad» Sarajevo. Takođe, svrha je da, u ovisnosti od reakcije Tužilaštva, Vlada razmotri način djelovanja, odnosno obezbjeđivanje sredstava za sanaciju štete procijenjene na iznos od 685.000,00 KM, ne odustajući od potraživanja naknade troškova od institucija u čijoj je nadležnosti vršeno iskopavanje, prilikom čega je uništena infrastruktura za zbrinjavanje deponijskih gasova i ugrožena stabilnost odlagališta.
U tom kontekstu, i tokom nedavnog boravka delegacije grada Istanbula u Sarajevu, obavljeni su razgovori u smislu pružanja finansijske i stručne podrške u ove svrhe.

Inače, što se tiče žalbi građana na neugodne mirise, koji se šire sa odlagališta, treba napomenuti da se radi o uobičajenoj pojavi (ali slabijeg intenziteta), jer se razgradnjom otpada produkuju deponijski gasovi, koji su u prethodnom periodu korišteni za proizvodnju električne energije ili su sagorijevani putem posebne baklje za spaljivanje, tako da nisu u većoj mjeri predstavljali smetnju za okruženje.

Međutim, naglašavamo da se deponija na lokalitetu Buća potoka nalazi od 1962.godine, kada u okolini nije bilo izgrađenih objekata. Na žalost, uporedo sa izgradnjom sanitarne deponije, koja je otpočela 1997.godine, intenzivirana je nelegalna i neplanska gradnja stambenih objekata, na što su upozoravane nadležne općinske službe od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, putem kojeg su se izvodili radovi. U tom smislu, svi vlasnici objekata su trebali biti svjesni da se, bez obzira na tehnološka dostignuća i kvalitet upravljanja, nikada u potpunosti ne mogu eliminisati neprijatni mirisi sa deponije, kao uostalom ni drugi nepovoljni uticaji.

Valja istaknuti da je stanje na gradskoj deponiji ipak lošije u odnosu na raniji period, budući da se prestanak kontinuiranog finansijskog izdvajanja iz Budžeta, kao i neekonomske cijene za korisnike usluga, odrazio na nedostatak sanitarnih ploha za odlaganje otpada. Pored toga su značajno porasle količine otpada koji se odlaže zbog odsustva reciklaže i zastarjelosti načina upravljanja komunalnim otpadom.

Iz tog razloga, neophodna je brza implementacija Kantonalnog plana upravljanja otpadom, koji je usvojila Skupština Kantona 21.07.2015.godine, a kojim je predviđeno pretvaranje deponije «Smiljevići» u Centar za upravljanje otpadom, kako je to regulisano Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 33/03 i 72/09). Planirano je da u okviru Centra bude, osim sanitarne deponije, odlagalište građevinskog otpada sa postrojenjem za reciklažu, kao i proširenje kapaciteta sortirnice otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta za iskoristivi otpad. Za te svrhe ovo Ministarstvo je osiguralo projekte, a u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Uskoro kreće i implementacija grant sredstava EU iz Predpristupnog programa IPA 2011 godine, u okviru kojih će se izgraditi sanitarna ploha od 15.000 m2 za komunalni otpad, izvršiti nabavka opreme i otpočeti razdvojeno odlaganje inertnog i građevinskog otpada od komunalnog, što će doprinijeti efikasnijem održavanju i uštedi troškova na odlagalištu.

Iz svega navedenog proističe, da se radi o kapitalnom i okolinski vrlo zahtjevnom objektu, koji iziskuje kontinuirano ulaganje i osavremenjavanje metoda upravljanja, na čemu se trebaju intenzivirati napori u budućem periodu.

S poštovanjem, MINISTAR

Čedomir Lukić,dipl.ing.arh.