Pitanje: Koliko je do sada prijavljenih građana na aplikacije za prijavu obavljanja vakcinacije, kako onu koja se odnosi na osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako na onu koja se odnosi na neosigurane građane?