Upućujem inicijativu za izmjenu pedagoških standarda i normativa za osnovno i srednje obrazovanje, koji bi se omogućila i pored jednog psihologa i jednog i dopuna stručnih timova, na način da bi pored jednog psihologa i jednog pedagoga u timu bio i po jed

Vildana Bešlija
Inicijativa

Upućujem inicijativu za izmjenu pedagoških standarda i normativa za osnovno i srednje obrazovanje, koji bi se omogućila i pored jednog psihologa i jednog i dopuna stručnih timova, na način da bi pored jednog psihologa i jednog pedagoga u timu bio i po jedan socijalni radnik

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Da