Zastupničko pitanje: “Molim za informaciju o broju zahtjeva za opservacijom koji su podnijele osnovne škole u Kantonu Sarajevo u 2017. i 2018. godini?”

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim za informaciju o broju zahtjeva za opservacijom koji su podnijele osnovne škole u Kantonu Sarajevo u 2017. i 2018. godini?”

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019