zastupnička inicijativa za otvaranje punkta Hitne pomoći u Općini Stari Grad Sarajevo, te zatražio mišljenje JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" po navedenoj inicijativi.