Zašto niste postupili u skladu sa članom 25. Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava BiH i dostavili izjašnjenja na čak triurgencije?

Faruk Selmanović
Pitanje

Zašto niste postupili u skladu sa članom 25. Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava BiH i dostavili izjašnjenja na čak triurgencije?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-5050/24 od 09.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da