Inicijativa vezana sa izmjene Zakona o socijalnim pitanjima.