Zastupnička inicijativa vezano za nestašicu reagensa u laboratorijama Domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezano za nestašicu reagensa u laboratorijama Domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019