"Organizovanje sastanka sa predstavnicima taxi udruženja, Kantonalne inspekcije, policije..."