Upućujem zastupničku inicijativu kojom tražim da se izvrši prikupljanje informacija sa ciljem stvaranja baze podataka o statusu imovine kantonalnih javnih preduzeća, ustanova i institucija na području Kantona Sarajevo.

Sanela Klarić
Inicijativa

Upućujem zastupničku inicijativu kojom tražim da se izvrši prikupljanje informacija sa ciljem stvaranja baze podataka o statusu imovine kantonalnih javnih preduzeća, ustanova i institucija na području Kantona Sarajevo.

Odgovor: 
Pošalji mail: 
Da