Zastupničko pitanje: Kada možemo očekivati da se udovolji zahtjevu stanovnika Resnika Općina Hadžići za izmjenu trase za linije 33 Ilidža-Vukovići i da autobusi GRAS-a konačno krenu kroz mjesto Resnik?