Inicijativa da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023.god.sa stavke 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama UAN004 Tekući transferi vatrogasnim društvima u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima

Admela Hodžić
Inicijativa

Inicijativa da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023.god.sa stavke 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama UAN004 Tekući transferi vatrogasnim društvima u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima

Odgovor: 

Odgovor Kantonalne uprave civilne zaštite KS, broj: 01-04-1576-1/23 od 05.01.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 19 Decembar, 2023
Pošalji mail: 
Da