Ko je odbio kupca koji je za „SARABON“ nudio čak 17 miliona maraka, da bi ovu tvornicu nakon tri godine prodali „Hypo Alpe Adria Bank“ za samo 5 miliona maraka?

Rađo Dževad
Pitanje

S obzirom da je nekada profitabilna Tvornica čokolade i kandita „SARABON“ za samo nekoliko godina bukvalno opljačkana, a njeni radnici završili na ulici molim nadležne da mi dostave:
kompletnu dokumentaciju od procesu privatizacije „SARABONA“, revizorski izvještaj o kupoprodajnom ugovoru odnosno o izvršavanju obaveza preuzetih kupoprodajnim ugovorom.

1. Ko je odbio kupca koji je za „SARABON“ nudio čak 17 miliona maraka, da bi ovu tvornicu nakon tri godine prodali „Hypo Alpe Adria Bank“ za samo 5 miliona maraka?

Proslijeđeno: