Pitanje: Da li je planirana izgradnja nedostajeće pješaćke staze na magistralnoj cesti M5, od Gladnog polja prema MZ Rakovica a kako bi se planirala I izgradnja nedostajeće javne rasvjete uz navedeni dio magistralne ceste.