Zatjev da ministar zdravstva KS, Haris Vranić dostavi elaborat o trenutnom stanju u zdravstvu Kantona Sarajevo, kao i plan razvoja zdravstvenog sistema KS.

Sebija Izetbegović
Inicijativa

Zatjev da ministar zdravstva KS, Haris Vranić dostavi elaborat o trenutnom stanju u zdravstvu Kantona Sarajevo, kao i plan razvoja zdravstvenog sistema KS.

1. Navesti sve zdravstvene ustanove koje su na budžetu Kantona Sarajevo, broj i strukturu njihovih uposlenika kao i dinamiku upošljavanja. Posebno je potrebno naglasiti koja struktura kadra, kojih profila i u kojim ustanovama je zaposleno u mandatu ministra Harisa Vranića.

Izričito zahtjevam dokaz o tome da li su provedene zakonom propisane konkursne procedure.

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da