Inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade za nabavku sredstava za sportsku salu JU Deveta osnovna škola, Ilidža".