Molim da mi odgovorite šta namjeravate poduzeti da se ukine odluke školskog odbora Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je omogućila da direktor škole koristi putničko vozilo škole u trajanju od 24 sata.

Haris Pleho
Pitanje

Molim da mi odgovorite šta namjeravate poduzeti da se ukine odluke školskog odbora Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je omogućila da direktor škole koristi putničko vozilo škole u trajanju od 24 sata.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2019