Pitanje: Da li imate informaciju o broju poziva upućenih prema nedavno osnovanom Call centru za psihološku pomoć u sklopu JU Dom zdravlja KS, kao što se evidencije vode za broj poziva prema Covid Call centrima?