Nastaviti riješavati problem "divljih taxista".

Konaković Elmedin
Pitanje

"Molim resornog ministra ,da u skladu sa Zaključcima sastanka održanog u prostorijama Udruženja "Sarajevo taxi", organizuje tematski sastanak predstavnika ministarstva, zastupnika u Skupštini Kantona, koji su zainteresovani, predstavnika Udruženja "Sarajevo taxi", ostalih taxi udruženja kojih se tiće, predstavnika Kantonalne inspekcije, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona, kako bi se još aktivnije nastavio riješavati problem "divljih taxista".