Pitanje se odnosi na zakonitost utroška javnih sredstava u okviru studentske organizacije SPUS