Zastupničko pitanje vezano za “već podnešenu inicijativu i pitanje za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje”.

Dževad Rađo
Pitanje

Zastupnik Dževad Rađo, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za “već podnešenu inicijativu i pitanje za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje”.

Pitanje u prilogu.

Proslijeđeno: 
Prethodno pitanje (ranije postavljeno pitanje sa sličnim ili istim sadržajem):