Podnosim zastupničku inicijativu za postavljanje znakova „djeca na putu" i „Škola u blizini", kao i potencijalno ograničavanje maksimalne brzine kretanja u ulici Alipašina kod broja 41.

Vibor Handžić
Inicijativa

Podnosim zastupničku inicijativu za postavljanje znakova „djeca na putu" i „Škola u blizini", kao i potencijalno ograničavanje maksimalne brzine kretanja u ulici Alipašina kod broja 41.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 5 April, 2023
Pošalji mail: 
Da