Zastupničko pitanje: Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi zaključak broj 02-05-17324-17/19 od 18.04.2019. o usvajanju Programa aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići u 2019. godini.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje:

• Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi zaključak broj 02-05-17324-17/19 od 18.04.2019. o usvajanju Programa aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići u 2019. godini

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da