Pitanje: Molim nadležno Ministatrstvo i KJP PD Butmir da me obavijeste taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH koje su navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018.g.

Vildana Bešlija
Pitanje

"Molim nadležno Ministarstvo i KJP Poljoprivredno dobro Butmir da me obavijeste
taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koje su
navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji KJP Poljoprivredno dobro Butmir za 2018.
godinu broj: 01-02-09-14-4-2171-6/18 (septembar, 2019). "

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Juni, 2021
Pošalji mail: 
Da