Zastupnička inicijativa da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izvrši izmjenu i dopunu U​PUTSTVA O ZAPISNIKU O ODLUČIVANJU ETAŽNIH VLASNIKA (Služebni list KS 30/17)...