Kako je Budžet zakon, a zakon se mora sprovoditi, da li neisplaćivanjem povećanja plata uposlenicima JP TV SA prekršen zakon?

Samir Suljević
Pitanje

Imajući u vidu da je usvajanjem Budžeta za 2022. godinu, Skupština Kantona

Sarajevo obezbijedila 280.000 KM, za potrebe povećanja plata (10%) uposlenicima

JP Tv Sa, koje se nalazi u Vašem resoru, a da isto nije urađeno, postavljam

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Kako je Budžet zakon, a zakon se mora sprovoditi, da li neisplaćivanjem povećanja plata uposlenicima JP TV SA prekršen zakon?

2. Ako je zakon prekršen, šta će te preduzeti?

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne