Da li je krivično nekažnjavanje uslov za obavljanje funkcije u javnim ustanovama