Pitanje Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo: U kojoj je fazi realizacija projekta I transverzale ?