Da se dostavi informacija o kriterijima raspodjele sredstava za banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) koliko je lica podnijelo zahtjev i ostvarilo prava u 2016. godini i koliko je bilo zaostalih slučajeva iz ranijih godina?